free css templates
Mobirise

Digitálna trieda

Doprajte svojim žiakom viac zábavy na hodinách a prístup k poznámkam aj z mobilu.

Vlastnosti

Dostupnosť

Digitálnu triedu môžete začať budovať už  s jedným tabletom s možnosťou  prepínania medzi zdrojom informácií a editorom mapy.  Žiaci s pomocou učiteľa na ňom tvoria multimediálny obsah  namiesto tradičných poznámok. Ten je  prístupný z domácich smartfónov, tabletov, počítačov alebo televízorov. 

Škola hrou

Prostredie digitálnej triedy a spoločná tvorba myšlienkových máp s využitím umelej inteligencie sú zábavné. Pomáhajú učivo názorne vysvetľovať a motivujú žiakov k zapájaniu sa  do výučby. Multimediálne myšlienkové mapy  kopírujúce tok myšlienok sú efektívnym nástrojom pre dlhodobé uchovávanie vedomostí.

Cena

Základné a zároveň postačujúce programové vybavenie pre digitálnu triedu je po schválení výrobcov pre potreby výučby  na základných a stredných školách bezplatné. Podanie žiadosti je jednoduché a schvaľovací proces netrvá dlho. K dispozícii sú aj naše skúsenosti zo zriaďovania a prevádzky digitálnej triedy.

Bezpečnosť

Digitálna trieda založená na Goggle™ Workspace a tabletoch s Androidom alebo notebookoch s operačným systémom Chrome™ OS umožňuje učiteľovi rozhodovať o aplikáciách a zobrazovanom obsahu z internetu. Umožňuje riadiť používanie kamery, či prístup k web stránkam alebo sociálnym sieťam.

Galéria

História

Marec 2020
Dištančná výuka

Nástupom pandémie je zahájená dištančná výuka s využitím komunikácie prostredníctvom systému Microsoft™ Teams.  V digitálnej triede je doplnený hardvér pre zabezpečenie spoľahlivej a rýchlej bezdrôtovej komunikácie.

September 2021
Digitálny zošit Microsoft™

Microsoft™ Teams je doplnený o Microsoft™ OneNote. Priestor je rozdelný medzi žiakov, učiteľov a miesto pre spoluprácu. Digitálny zošit sa využíva pre tvorbu poznámok, distribúciu aktualizovaného učiva, testov a na zbieranie spätnej väzby. Je dostupný z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet.

Február 2022
Mobilný CAD

Je zahájená experimentálna výuka odborného kreslenia s použitím tabletov. K dispozícii sú programy AutoCAD™ Mobile ako platená služba a bezplatná verzia Gna CAD. Odborné kreslenie na tabletoch sa stáva integrálnou súčasťou digitálnej triedy.

December 2022
Google™ Učebňa

Dotknutí žiaci, učitelia, školské tablety, počítače a vyučovacie predmety sú migrované do školskej verzie systému Google™ Workspace.  Tablety boli  doplnené o digitálne perá. 

Január 2023 
Myšlienkové mapy

Je doplnený softvér pre tímovú tvorbu multimediálnych myšlienkových máp a poznámok. Do digitálnej triedy je pridaný prostriedok pre zvýrazňovanie učiva v PDF scanoch a prezentáciách. Správa tabletov je doplnená o ochranu pred nevhodným obsahom.

Marec 2023
Umelá inteligencia

Do procesu prípravy učiteľa a obsahu myšlienkových máp je pridaný ChatGPT™. Umelú inteligenciu doplnil aj výrobca softvéru pre tvorbu multimediálnych myšlienkových máp. Posudzovanie návrhov je súčasťou učenia žiakov kritickému mysleniu.

September 2023 
SketchUp

Po doplnení klávesníc a myší je pre výučbu Odborného kreslenia sprístupnená školská verzia kresliacej aplikácie SketchUp. Aplikácia umožňuje kresliť a pracovať s 3D objektmi a exportovať do viacerých formátov, vrátane DWG a DXF pre 2D a 3D AutoCAD.

Október 2023
Lumin

Prvý krát je digitálna trieda využitá pre výučbu všeobecných predmetov.  Žiaci pracujú s digitalizovanými podkladmi a pomocou aplikácie Lumin editujú pracovné zošity pre výučbu slovenského jazyka. Učiteľ zadáva a kontroroluje vypracovanie cvičení v systéme Google™ Workspace.

Február 2024
3D tlačiareň a A3 skener

K veľkoplošnému dotykovému monitoru bolo doplnené pracovisko Digitalizácie učebných dokumentov do veľkosti A3 a 3D tlače. Tlač prvého modelu trvala viac ako 17 minút.

Čísla

128

Zapojených žiakov

36

Školských tabletov

14

Odborných predmetov

1

Všeobecných predmetov

Kontakt

info@digitalnatrieda.sk  | 0950 572 606 | 14:00 - 18:00 | SOŠT Kukučínova 23 | Košice

© Copyright 2023